mYear 2020 – WYZWANIE ON-LINE - ZASADY

13 spostrzeżeń jak UNIKNĄĆ PECHA lub WYGRAĆ:

 

1. 28 marca 2020 r. o godz. 11 na stronie internetowej www.mYear.pl pojawią się zadania muzyczne do wykonania on-line.
2. WYZWANIE ON-LINE jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a w trybie konkursowym zapraszamy 28 III uczniów oraz studentów (w tych dwóch grupach wyniki będą ocenianie odrębnie).
3. Do grupy „studenckiej” w ramach WYZWANIA ON-LINE zaliczamy także absolwentów uczelni z ostatnich pięciu lat oraz absolwentów szkół muzycznych, którzy nie kontynuują nauki w specjalnościach muzycznych.
4. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie i bez wsparcia ułatwieniami technologicznymi lub materiałami innymi niż wskazane linkami w ramach zadań.
5. Rozwiązanie wszystkich zadań (niekoniecznie w całości poprawne) upoważnia uczestnika do przesłania ich mailem oraz otrzymania klucza poprawnych odpowiedzi. UCZESTNIK NIE MUSI BYĆ PEWNY SWOICH ODPOWIEDZI, NA POJEDYNCZE PYTANIA MOŻE W OGÓLE NIE ODPOWIEDZIEĆ, ALE NIE MOŻE POMINĄĆ DANEGO ZADANIA W CAŁOŚCI. Tylko uczestnicy, którzy wysłali swoje rozwiązania (zarówno uczniowie, studenci, jak i nauczyciele) – otrzymują zwrotnym mailem klucz z odpowiedziami.

6. Mail uczestnika wysłany w dniu WYZWANIA ON-LINE na adres  myear@myear.pl 
powinien zawierać:

a)  rozwiązania zadań – w formie tekstowej: jako załącznik lub wprost w treści wiadomości (każdorazowo wystarczy numer pytania i odpowiedź) . Nie akceptujemy zdjęć/skanów.
b) imię i nazwisko oraz szkołę/uczelnię, w której uczy(ł) się uczestnik – co oznacza, że w przypadku otrzymania nagrody zostanie ogłoszony jako zwycięzca i reprezentant danej placówki, chyba, że zaznaczy, iż kategorycznie sobie tego nie życzy. W przeciwnym przypadku zgłoszenie takie oznacza zgodę na publiczne gratulacje! Zgłoszenia anonimowe nie będą analizowane.

7. Maile z odpowiedziami będą rozpatrywane według kolejności nadsyłania – ale w interwałach czasowych 5-minutowych, tzn. wiadomości, które nadejdą np. pomiędzy g. 13:10 a 13:15, będą oceniane jako nadesłane w tym samym czasie. Każdy błąd w odpowiedzi przesuwa uczestnika do późniejszej ocenianej grupy.

8. WYZWANIE ON-LINE nie jest ekwiwalentem Festiwalu Wyobraźni Muzycznej, a laureaci nie są zwycięzcami głównej edycji Festiwalu mYear. Udział w WYZWANIU ON-LINE i ewentualny triumf to element naszej wspólnej zabawy i pasji, a całe realizowane zdalnie wydarzenie, to wspólna okazja do ćwiczenia słuchu w gronie rozproszonych po Polsce przyjaciół mYear. Jeśli nie jesteś osobą przyjaźnie nastawioną do naszej idei, nie zgadzasz się z nią lub jej istotną częścią – po prostu nie przystępuj do WYZWANIA ON-LINEJeśli chcesz spędzić ciekawie czas rozwijając swój muzyczny słuch razem z innymi – ucz i baw się razem z nami!
9. Po wyłonieniu najwyżej ocenionych prac  – gdy „zajęte” będą już konkursowe miejsca i ewentualne wyróżnienia – pozostałe prace nie będą analizowane. Nie opublikujemy (ani nie ujawnimy szkołom, nauczycielom) indywidualnych wyników osób, które nie zdobędą nagród lub wyróżnień (uczestnicy Ci po prostu dostaną od nas klucz rozwiązań, aby mogli bez żadnego skrępowania zapoznać się z kompletem dobrych odpowiedzi). Za to na wszystkich, którzy prześlą swoje odpowiedzi do godziny 14 (28 marca) czeka imienny list z gratulacjami i podziękowaniami za udział.
10. Może się zdarzyć, że laureaci pojawią się w późnych grupach czasowych, gdyż trudno spodziewać się, że najszybciej przesłane wyniki będą zawierały same dobre rozwiązania. Może też okazać się, że miejsca otrzyma wielu uczestników (z tą samą liczbą dobrych lub złych odpowiedzi w tej samej grupie czasowej). 
11. Nie dyskutujemy na temat uczciwości uczestników. WYZWANIE ON-LINE opiera się na domniemaniu rozsądku i postawy „fair play”. Gdybyśmy mieli uważać inaczej – przecież nigdy byśmy się tutaj nie spotkali. Nie uwzględniamy też dylematów związanych z ewentualnymi problemami technicznymi – np. jeśli serwer odmówi posłuszeństwa organizator zrobi wszystko co w jego mocy, aby jak najszybciej przywrócić sprawność strony. Podobnie od użytkowników zależy, czy skutecznie odświeżą stronę www.mYear.pl  w swojej przeglądarce 28 marca – aby wyświetlić jej właściwą wersję zawierającą zadania.
12. Wyniki będą ogłoszone w ciągu trzech dni – najpóźniej przed 1 kwietnia. 
13. Nagrody ufundowało Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz sponsorzy prywatni.

partner

Zasób 63

WYZWANIE
ON-LINE

mYear 2020