WYZWANIE ON-LINE

WYNIKI

Po porównaniu 127 prac spełniających warunki WYZWANIA ON-LINE
oraz uwzględnieniu zindywidualizowanego czasu poświęconego na rozwiązanie zadań,
zgodnie z przyjętym założeniem „płaskiego podium” dla zwycięzców,
z przyjemnością ogłaszam rezultat internetowej konkurencji.

 Najlepszym słuchem i wyobraźnią muzyczną w zadaniach z 28 marca wykazali się 
(nazwiska w kolejności alfabetycznej):

kategoria uczniowska

kategoria studencka

(w tym absolwenci ostatnich 5 lat)

ZWYCIĘZCY

Tymon Chruściel

Paweł Hadaschik

Michał Niciński

Wilhelm Pilch

Krystian Wołczański

WYRÓŻNIENI

Antoni Figurski

Maja Krzemień

ZWYCIĘZCY

Kamil Bednorz

Marcin Słonina

Aleksandra Socewicz

Konrad Zapotoczny

WYRÓŻNIENI

Wojciech Glądys
Przemysław Jaworucki
Karol  Lecybil
Maria Wawrzyniak

ZWYCIĘZCY otrzymują nagrody 
 ufundowane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
WYRÓŻNIENI zostaną zwolnieni z opłaty wpisowej w przypadku uczestnictwa w Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear2020

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie oraz udział w WYZWANIU ON-LINE wszystkim uczestnikom, również tym, którzy nie zdecydowali się przesłać swoich rozwiązań.  Składamy także wyrazy uznania dla szkół zwycięzców i wyróżnionych
(kolejność alfabetyczna w kategoriach):

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.
im. F. Chopina w Krakowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Opolu

Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Krośnie

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie

Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów 
w Łodzi

Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku

Policealne Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego 
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie

oraz dla Wspaniałych Pedagogów, którzy przygotowali laureatów i pozostałych uczestników,
a także sami licznie wzięli udział w WYZWANIU ON-LINE.

Osobiste podziękowania kieruję do wolontariuszy: Jana Pawła Przegendzy (znacząca współpraca przy opracowaniu
i realizacji zadań, koordynacja wielu działań związanych z WYZWANIEM)  i Aleksandry  Przegendzy (strona internetowa, design i identyfikacja wizualna mYear2020), a także Pana Marka Szyperskiego (ARSNET – osobista opieka
i zabezpieczenie serwerów na wypadek awarii, co – jak wiemy – okazało się niezbędne). Szczególne podziękowania składam towarzyszącemu nam od lat Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu na czele z Dyrektorem Danielem Cichym oraz autorom wszystkich napawających dobrą energią wiadomości nadsyłanych przed, w trakcie i po WYZWANIU ON-LINE.  

Do zobaczenia we Wrocławiu w październiku!

Michał Moc
Pracownia Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Wrocław, 31 marca 2020 r.

partner

mYear 2020