Często zadawane pytania

FESTIWAL ZOSTAŁ ODWOŁANY - jak otrzymać ZWROT WPISOWEGO do kategorii konkursowej ?

Wystarczy wysłać MAILEM uzupełnioną wiadomość według zamieszczonego poniżej wzoru do Biura Promocji i Organizacji Imprez Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na adres: jolanta.zukiewicz@amkl.edu.pl

Jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące procedury zwrotu rekomendujemy kontakt także przez podany wyżej adres mailowy.

Proszę o zwrot wpisowego wpłaconego w związku ze zgłoszeniem udziału w Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear 2020 uczestnika kategorii konkursowej: ……(mię i nazwisko uczestnika)…..
na moje konto bankowe: ……(nr konta)……
Adres (stacjonarny) do korespondencji: ………………………………………..
Imię i nazwisko …………………………….

Czy aby rozwiązywać ćwiczenia mYear muszę mieć słuch absolutny?

Nie! Oczekujemy muzykalności, otwartości i ciekawości świata dźwięków.

Czy nauczyciele muszą zgłaszać swój przyjazd na mYear?

Powinni – jeśli chcą skorzystać z wykładów oraz drukowanych materiałów.

Jaka jest opłata wpisowa od UCZNIA / STUDENTA / UCZESTNIKA konkursów?​

Kolejną edycję opłata wpisowa do konkursów pozostaje bez zmian: 60 zł.

Czy nauczyciele płacą za udział w części wykładowej oraz otrzymane materiały?

Nie, koszt wykładów/druków dla zgłoszonych nauczycieli pokrywa AMKL.

A jeśli ćwiczenia okażą się dla mnie zbyt trudne?

Zadania rozwiązujemy anonimowo – posługując się wylosowanymi godłami, niezależnie od wyników w poszczególnych etapach do końca Festiwalu można rozwiązywać je nawet „na własną rękę”.

Czy uczelnia (AMKL) wystawia zaświadczenia o udziale w wykładach?

Na życzenie zainteresowanych AMKL poświadcza obecność na wykładach. Dla Nauczycieli przyjeżdżających z uczniami przygotowujemy specjalne dyplomy uczestnictwa w mYear.

mYear 2020